Środa,  5 Października 2022
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie


Uchwały

UCHWAŁY

 

ROK 2017

1. Zgodnie w Uchwałą Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia tafyf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2018r. W związku z powyższym zmianie ulega opłata za wodę i odprowadzenie ścieków z 8,50 zł./m3 na 8,58 zł./m3.

\ZGM

 

ROK 2015

1. Zgodnie w Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia tafyf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2016r.
\ZGM

 

ROK 2014

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/310/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29.01.2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015r.

\ZGM

 

ROK 2013

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26.02.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014r.

\ZGM

 

ROK 2012

1. Uchwała Nr XIV/107/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodaraki Komunalnej sp z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013r. 

\ZGM

 

ROK 2011

1. Uchwała Nr IV/17/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia opłaty zryczałtowanej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów w gminie Wolsztyn w 2012 r.

\ZGM  \ZGM

 

2. Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 Stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.

\ZGM  \ZGM

 

ROK 2010

1. Uchwała Nr XXXIX/297/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011r.

\ZGM  \ZGM

 

2. Uchwała nr 7/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: określenia opłaty zryczałtowanej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów w gminie Wolsztyn.

\ZGM

 

ROK 2009

1. Uchwała Nr 13/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określania opłaty zryczłtowanej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów w gminie Wolsztyn.

\ZGM

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2022.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)