Środa,  5 Października 2022
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Przyjmowanie i załatwianie spraw podlega również zasadom obiegu dokumentów określonym w Instrukcji kancelaryjnej  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie.

Sekretariat zakładu ewidencjonuje sprawy nadsyłane do zakładu. Sekretariat przedstawia sprawy do wglądu i dekretacji Dyrektorowi zakładu, który przekazuje je do załatwienia pracownikom merytorycznym. Następnie, po zaakceptowaniu sposobu załatwienia sprawy przez Dyrektora, pismo z odpowiedzią przekazywane jest ponownie do sekretariatu, która wysyła je pod wskazany adres korespondencyjny lub e-mailowy.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozpoznaje także za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udziela informacji telefonicznie.

W celu uzyskania informacji o stanie spraw indywidualnych uprzejmie prosimy o kontakt z poszczególnymi Działami Zakładu.

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2022.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)