Środa,  5 Października 2022
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie


Skargi i wnioski

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określa przepis:

 

Skargę lub wniosek możesz:

1. przesłać listownie na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie ul. Fabryczna 13, 64-200 Wolsztyn,

2. złożyć osobiście w Sekretariacie zakładu od poniedziałku do piatku w godz. 7.00 – 15.00,

3. przesłać faksem pod nr (68) 347-00-47,

4. przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgm@wolsztyn.pl,

Ważne!

Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie.

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez poszczególne Działy Zakładu albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2022.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)