Środa,  5 Października 2022
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie


Ośrodek Wypoczynkowy WILGA

  \ZGM  Ośrodek Wypoczynkowy "WILGA" jest własnością Gminy Wolsztyn. Generalną zasadą działalności Ośrodka jest samofinansowanie. Przychody z tytułu najmu i opłat za media w 100% stanowią podstawę wydatków na ekspolatację i remonty.

Powierzchnia Ośrodka wynosi 18,7 ha, w tym:

-  4,76 ha lasu,

-  1,4 ha teren po obiektach sportowych.

Na terenie Ośrodka znajduje się 100 obiektów o łącznej powierzchni 3.652 m2, w tym:

- 94 budynki mieszkalne.

2 apartamentowce 4 segmentowe  - 167,4 m2
1 apartamentowiec 3 segmentowy - 117,0 m2
tzw. Zielona Szkoła (garaże) - 159,0 m2
harcówka (budynek administracyjny) - 203,7 m2
domki o powierzchni - od 20,4 m2 do 30,6 m2

  Na Ośrodku jest 72 dzierżawców. W Ośrodku zatrudnionych jest 5. pracowników:

  • Kierownik Ośrodka

  • 4. dozorców.

    Pracownicy Ośrodka zapewniają dozór mienia, utrzymanie czystości na terenie ośrodka, pielęgnacje zieleni, nasadzeń i terenów rekreacyjnych (plaża, plac zabaw, boiska sportowe), dostawę energii elektrycznej i wody do wszystkich obiektów, utrzymanie oświetlenia oraz bieżącą naprawę wszystkich drobnych usterek.

   Zgodnie z zasadą samofinansowania działalności w zakresie utrzymania Ośrodka, prace remontowe, mające na celu coroczne przygotowanie Ośrodka do sezonu, prowadzone są w zakresie możliwym do sfinansowania. Zdecydowana większość przychodów przeznaczona jest na opłaty eksploatacyjne i zakup usług.

     Prace modernizacyjne i remontowe.

  • Na terenie po rozebranych obiektach kina i biblioteki został wykonany plac zabaw.

  • Przeprowadzono rozbiórkę starych pomostów i pobudowano nowy pomost z platformą widokową.

  • Na terenie ośrodka została wykonana kanalizacja sanitarna. Z dniem 1.06.br wszystkie obiekty zostały przyłączone do kanalizacji.

  • Przeprowadzono remont części administracyjnej ośrodka.

   
   \ZGM  \ZGM
   
   \ZGM \ZGM
   
                              \ZGM \ZGM
   

KONTAKT

KIEROWNIK O.W.  "WILGA"

Waldemar Baer

tel. (068) 384 13 23

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2022.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)