Środa,  2 Grudnia 2020
A  A  A    
tel./fax. 68 347 27 56 | zgm@wolsztyn.pl

Szukaj na stronie
Dodano: 2020-03-09, Przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego przy Rynek 19 w Wolsztynie, garażu murowanego przy ul. Słonecznej 4e w Wolsztynie
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie informuje o uruchomieniu przetargu na oddanie w najem:
1. lokal użytkowy przy Rynek 19 w Wolsztynie,
2. garaż murowany przy ul. Słonecznej 4e w Wolsztynie. Więcej informacji w dziale "Gospodarka Nieruchomościami - Przetargi".
Przetarg odbędzie się dnia 9 kwietnia 2020 roku
a) o godz. 1000dla lokalu przy Rynek 19 w Wolsztynie,
b) o godz. 1030 dla garażu murowanego przy ul. Słonecznej 4e w Wolsztynie,
w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, parter.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium:
a) lokal użytkowy 1000,00złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
b) garaż murowany 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100), 
które należy wpłacić na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie w Banku Santander Bank Polska S.A. O/Wolsztyn 

nr 36-1090-1607-0000-0000-6001-6480, lub w kasie Zakładu do dnia 1 kwietnia 2020 roku.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uwaga: Wadium wpłacone na konto, musi wpłynąć na nie w podanym wyżej terminie.Tytuł wpłaty wadium 

winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Cena wywoławcza 1 m2 miesięcznego czynszu najmu w przetargu wynosić będzie:
a) lokal użytkowy 25,02 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych 02/100) netto + podatek VAT, wg obowiązującej stawki procentowej.
b) garaż murowany 6,25 złotych (słownie: sześć złotych 25/100) netto + podatek VAT, wg obowiązującej stawki procentowej.

Terminy opłat za rok 2019

 
Styczeń   10  
Luty   11  
Marzec   11  
Kwiecień   10
 
Maj   10  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień    9  
Wrzesień   10  
Październik   10  
Listopad   8  
Grudzień   10  

Terminy opłat za rok 2020

 

Styczeń   10  
Luty   10  
Marzec   10  
Kwiecień   10
 
Maj   11  
Czerwiec   10  
Lipiec   10
 
Sierpień   10  
Wrzesień   10  
Październik    9  
Listopad   10  
Grudzień   10  
ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn

ZGM Woslztyn
KIEROWNIK O.W. "WILGA", Waldemar Baer, tel. 68 384 13 23

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE

UL. FABRYCZNA 13

64-200 WOLSZTYN

tel./fax. 68 347 27 56, tel./fax. 68 347 00 47

e-mail: zgm@wolsztyn.pl
stat4u
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, www.zgm.wolsztyn.pl 2009- 2020.
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.zgm.wolsztyn.pl)